KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

Zajęcia dodatkowe 2023/24

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia językowe w roku szkolnym 2023/24.

Przypominamy, że zajęcia dodatkowe przysługują słuchaczom, którzy opłacili kurs w całości (nie w ratach). W ramach pakietu można, w trakcie trwania semestru, wykorzystać odpowiednio:

  • 10 spotkań (dla kursów 1 x 90min, 30 godzin lekcyjnych)
  • 20 spotkań (dla kursów 2 x 90min lub 1 x 180min, 60 godzin lekcyjnych).

Zajęcia te prowadzone są przez lektorów zagranicznych, nie mówiących po polsku. Są to indywidualne lub grupowe konwersacje, warsztaty i prezentacje poświęcone językowi i kulturze. Słuchacze sami wybierają język z aktualnie dostępnych, niezależnie od języka kursu, którego są uczestnikami. Zajęcia odbywają się zarówno online jak i stacjonarnie.

  • Wymagana jest rezerwacja udziału on-line. Szczegółowy grafik tygodniowy zamieszczony zostaje pod koniec tygodnia poprzedzającego, w czwartek w godzinach 12:00 - 16:00. Zajęcia dodatkowe planowane są z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. Ich intensywność i dostępność języków, terminów i form może być różna w poszczególnych tygodniach.
  • Słuchacz może mieć maksymalnie 2 rezerwacje w tygodniu. W przypadku zajęć indywidualnych słuchacz może zarezerwować maksymalnie 1 zajęcia dziennie.
  • Przed pierwszą rezerwacją skontaktuj się z sekretariatem szkoły w celu aktywowania odpowiedniego pakietu zajęć dodatkowych mailowo kontakt@cjo.pl lub telefonicznie 618513141
  • Możesz założyć konto lub rezerwować zajęcia podając za każdym razem imię, nazwisko, telefon i maila. Pamiętaj żeby użyć tego samego adresu mailowego jaki został podany przy zapisie na kurs.
  • Jeśli system nie pozwala na rezerwację mimo informacji o wolnych miejscach to znaczy, że jest już mniej niż 5 godzin do rozpoczęcia zajęć. Prosimy skontaktować się z sekretariatem w celu sprawdzenia możliwości zapisu.

Indywidualne konwersacje w ramach zajęć dodatkowych nie mają zastąpić kompleksowej nauki na kursie, nie są bowiem formą kursu. Są to spotkania z osobami nie mówiącymi po polsku, podczas których słuchacz możne wykorzystać znajomość języka w swobodnej rozmowie na różne tematy i zmuszony jest poradzić sobie bez pomocy języka polskiego niezależnie od swego poziomu zaawansowania.
Konwersacje mają na celu uzupełnić naukę na kursie, przełamać barierę w mówieniu, osłuchać się z różnymi wersjami akcentowymi, zmotywować do dalszej samodzielnej pracy. Jednocześnie, poprzez kontakt z osobami różnej narodowości, konwersacje sprzyjają wymianie kulturowej. Uczestnicząc w nich, można wiec doskonalić nie tylko umiejętności językowe, lecz również umiejętności interkulturowe i komunikacyjne, bardzo cenione przez współczesnych pracodawców.

 

 

Regulamin zajęć dodatkowych

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs