KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

Zajęcia dodatkowe wakacje 2024

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia językowe w wakacje 2024 z wrześniem włącznie:)

Przypominamy, że zajęcia dodatkowe przysługują słuchaczom, którzy opłacili w całości kurs, który się rozpoczął. W ramach pakietu można wykorzystać odpowiednio:

  • 10 spotkań (dla kursów dwumiesięcznych 2xtyg po 90min i dwutygodniowych),
  • 5 spotkań (dla kursów dwumiesięcznych 1xtyg po 90min i tygodniowych),

Zajęcia te prowadzone są przez lektorów zagranicznych, nie mówiących po polsku. Są to indywidualne lub grupowe konwersacje, warsztaty i prezentacje poświęcone językowi i kulturze. Słuchacze sami wybierają język z aktualnie dostępnych, niezależnie od języka kursu, którego są uczestnikami. Zajęcia odbywają się zarówno on-line jak i stacjonarnie.

Wymagana jest rezerwacja udziału on-line. Szczegółowy grafik tygodniowy zamieszczony zostaje pod koniec tygodnia poprzedzającego. Zajęcia dodatkowe planowane są z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. Ich intensywność i dostępność języków, terminów i form może być różna w poszczególnych tygodniach.

Słuchacz może mieć w danym momencie maksymalnie 2 rezerwacje. W przypadku zajęć indywidualnych słuchacz nie może zarezerwować 2 zajęć następujących po sobie.

Przed pierwszą rezerwacją skontaktuj się z sekretariatem szkoły w celu aktywowania odpowiedniego pakietu zajęć dodatkowych mailowo kontakt@cjo.pl lub telefonicznie 618513141

Możesz założyć konto lub rezerwować zajęcia podając za każdym razem imię, nazwisko, telefon i maila. Pamiętaj żeby użyć tego samego adresu mailowego jaki został podany przy zapisie na kurs.

 

 

Regulamin zajęć dodatkowych

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs