KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

KURSY MATURALNE

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY PODSTAWOWEJ I ROZSZERZONEJ Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Lubisz język HISZPAŃSKI? Wiążesz z nim swoją przyszłość?
W KONTAKCIE ESPAÑOL, pod okiem doświadczonych i wymagających lektorów, przygotujesz się do matury podstawowej lub rozszerzonej z hiszpańskiego. Podejdziesz do egzaminu bez niepotrzebnych nerwów.
Powtórzysz i rozszerzysz poznany materiał, poznasz strukturę i przebieg egzaminu, przećwiczysz możliwe sytuacje i pytania.
Program kursu opracowany został przez doświadczonych lektorów i egzaminatorów. Obejmuje on:

PRZYGOTOWANIE DO CZĘŚCI PISEMNEJ:

Nauczysz się tworzyć tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawkę, artykuł publicystyczny) z elementami opisu, relacjonowania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

PRZYGOTOWANIE DO CZĘŚCI USTNEJ:

Nabierzesz swobody w mówieniu, poćwiczysz konwersacje, dopasowane tematycznie do wymogów i zasad matury rozszerzonej.

DODATKOWE KONWERSACJE Z LEKTOREM ZAGRANICZNYM

Otrzymasz możliwość skorzystania z 20 dodatkowych zajęć z lektorem zagranicznym, podczas których skupisz się na tych aspektach języka i elementach przygotowania do egzaminu, na których najbardziej Ci zależy.

PRÓBNY EGZAMIN PISEMNY I USTNY

Sprawdzisz się, nabierzesz pewności siebie, otrzymasz cenne rady i wskazówki.

KURSY MATURALNE

Zajęcia z hiszpańskiego planowane są na:

Kurs STACJONARNY - termin w zależności od preferencji słuchaczy.
Kurs ONLINE - termin w zależności od preferencji słuchaczy.

Terminy pozostałych kursów zostaną ustalone zgodnie z dyspozycyjnością słuchaczy.

Cena kursu: 1760 zł lub dwie raty po 950 zł.
UWAGA! Przy wpłacie całości z góry do 25 września 2023 cena kursu to 1630 zł.

Kurs obejmuje:
72 godz. lekcyjne (24 spotkań) zajęć grupowych oraz 20 godzin lekcyjnych konsultacji z lektorem zagranicznym.

Liczebność grupy:
6-10 osób.

Cennik 2023/2024

KURS MATURALNY 1 x 135 min. tygodniowo GRUPOWY
Liczba osób w grupie 6-10
Liczba godzin (45 min.) kursu 72
dodatkowych przy wpłacie całości z góry 20
Cena za kurs przy wpłacie całości do 25 września 1630 zł
Cena kursu w całości 1760 zł
w ratach 2 x 950 zł
Jeśli nie zbierze się min 6 osób, możliwe jest utworzenie grupy mniejszej (4-5 os.). W tym przypadku odpłatność za semestr pozostaje bez zmian, jednak liczba godzin kursu zostaje zmniejszona, zgodnie z wartościami poniżej. Po starcie zajęć możliwe jest dopisanie do grupy kolejnych słuchaczy. Jeśli grupa powiększy się do standardowej liczebności, liczba godzin semestru zostanie proporcjonalnie zwiększona.
Liczba godzin (45 min.) dla wariantu mniejszej grupy (4-5 os.) kursu 63
dodatkowych przy wpłacie całości z góry 20

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE CENNIKI:

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs