KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

TEST WŁOSKI

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

1
Dove lavori? ___ Varsavia, ___ Polonia.
2
Come ____ i tuoi nonni? Bene, grazie.
3
____ estate _______ montagna.
4
Julie è _____ e Kim è __________.
5
Dove ho messo __ orecchini e __ anello?
6
Non _______ niente da mangiare.
7
A che ora _______ pranzo, ragazze?
8
Queste studentesse sono ________.
9
A che ora vai al lavoro?
10
Andrea e Paolo sono ___________.
11
Barbara è ________ e Antonio è ________.
12
________ alunni sono molto bravi.
13
_______ domande sono molto fastidiose.
14
_____ madre si chiama Giovanna, invece _____ padre si chiama Giovanni.
15
Dai sempre una mano _____ amici?
16
Signore, _______ chiederLe un’informazione?
17
_______ i sport estremi.
18
Non _______ andare al cinema, _________ finire un progetto.
19
Io non _____ suonare il violino.
20
Adoro i meloni, ___ compro ogni giorno.
21
Telefono a Francesco. _____ dirò tutto quello che penso.
22
Scrivo alle sorelle. _____ invio un’e-mail.
23
Lucia ________ sempre molto tardi.
24
Marcello è nato nel _______________ (1977).
25
Luca e sua moglie abitano in un appartamento al ____ (5º) piano.
26
Due giorni fa _______ al bar.
27
Vi _____________ questi giornali?
28
Venerdì scorso ___ una pausa al lavoro e _________ un caffè.
29
Ho incontrato Daniela ____ fermata ___ autobus.
30
Ci sono dieci persone ____ salotto.
31
In Italia _____ tante pizze.
32
Hai bevuto l’aranciata?
33
Parli spesso della politica con gli amici? Si, __ discutiamo molto spesso.
34
Credi in quello che dicono in TV? Sì, ____ credo.
35
Antonio, ___ il tuo compito!
36
Signore, mi _______ un favore, per favore!
37
Marco, non _______ le mie cose!
38
Avete fatto gli esercizi?
39
Io _______ una casa vicino al mare.
40
Ti __________ venire con noi in discoteca?
41
Il ragazzo _______ ho parlato ieri è di Roma.
42
Il piatto ____ vorrei cucinare è il ragù alla bolognese.
43
_______ vuole dimagrire, deve fare gli esercizi fisici.
44
Loro sono ______ forti ______ voi.
45
Da bambino _______ spesso ai videogiochi.
46
Mentre _____ la cena, la mia mamma ______ la lavatrice.
47
Penso che voi _______ troppo maleducati!
48
Se io ____ più tempo, viaggerei di più.
49
Vorrei che tutte le persone _______ felici.
50
Se ___ prima, saremmo arrivati in tempo.

DANE OSOBOWE:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs