KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

REGULAMIN

Regulamin oferty promocyjnej „DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE I KULTUROWE”

(wyłącznie dla słuchaczy kursów wakacyjnych 2024)

 1. Każdy uczestnik dowolnego kursu grupowego w wakacje 2024 (niezależnie od języka, poziomu czy rodzaju kursu), po opłaceniu kursu,który się rozpoczął, w całości z góry (bez rat lub odliczeń), otrzymuje możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodatkowych godzinach zajęć językowych w ramach pakietu wynoszącego odpowiednio:
 • do 10 godzin zajęć w wakacje w przypadku opłacenia w całości kursu dwumiesięcznego 2xtyg po 90min i dwutygodniowego,
 • do 5 godzin zajęć w wakacje w przypadku opłacenia w całości kursu dwumiesięcznego 1xtyg po 90min i tygodniowego.
 1. Słuchacze do wyboru będą mieli różne formy dodatkowych zajęć: konwersacje, warsztaty językowe, prowadzone w języku obcym prezentacje i spotkania poświęcone kulturze. Dodatkowe zajęcia bedą sie odbywały zarówno stacjonarnie w Szkole jak i ONLINE.

 2. Promocyjne zajęcia odbywać się będą w wakacje 2024 czyli od 1 lipca do 30 września 2024.

 3. Słuchacz powinien powiadomić szkołę o możliwości swojego spóźnienia na zajęcia dodatkowe, jeśli tego nie uczyni lektor ma prawo przyjąć inną osobę bądź opuścić teren szkoły.

 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja udziału w poszczególnych zajęciach z danego języka i poziomu zaawansowania, w określonym terminie (w ramach aktualnego dostępnego grafiku zajęć dodatkowych). Słuchacz może wybrać inny język niż ten, którego uczy się na kursie, a także połączyć zajęcia z innych, dostępnych języków w ramach pakietu.

 5. Rezerwacji/anulowania udziału w zajęciach dokonać będzie można on-line, pod adresem http://kontaktcjo.reservio.com/
 6. Przy pierwszej rezerwacji w danym semestrze słuchacz zobowiązany jest do kontaktu z sekretariatem w celu aktywacji pakietu.

 7. Grafik zajęć będzie publikowany na bieżąco co tydzień, w poprzedzający czwartek między 12:00 a 16:00.

 8. System zapisów internetowych uniemożliwia samodzielną rezerwację on-line w okresie krótszym niż 5 godzin przed zajęciami. Po tym czasie zalecany jest kontakt telefoniczny z biurem szkoły, gdyż jedynie pracownik biura może w takim przypadku dokonać zapisu słuchacza, po sprawdzeniu czy przeprowadzenie zajęć jest możliwe.

 9. Rezerwację można anulować on-line najpóźniej na 7 godzin przed zajęciami. Zbyt późne anulowanie rezerwacji miejsca lub nieobecność na zajęciach bez anulowania udziału traktowane będzie jako zajęcia nieusprawiedliwione, a pakiet godzin do wykorzystania zostanie o nie umniejszony.

 10. W przypadku 3-krotnego zbyt późnego anulowania rezerwacji miejsca lub nieobecności na zajęciach bez anulowania udziału, szkoła zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości rezerwacji na kolejne zajęcia..

 11. Słuchacz może mieć maksymalnie 2 rezerwacje w tygodniu. W przypadku zajęć indywidualnych słuchacz może zarezerwować maksymalnie 1 zajęcia dziennie.

 12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, słuchacze chcący wykorzystać przysługujący im pakiet zajęć, powinni zaplanować regularne ich wykorzystanie w okresie całego semestru. Pozostawienie sobie całego pakietu na koniec semestru może wiązać się z brakiem miejsc na zajęciach, a tym samym z niemożliwością wykorzystania całego pakietu zajęć.

 13. Niewykorzystanie części lub całego limitu w semestrze nie upoważnia do żadnego zwrotu opłaty ani do przeniesienia udziału w zajęciach dodatkowych na kolejny semestr. Niewykorzystane zajęcia przepadają.

 14. Nie ma możliwości przekazania przysługujących zajęć dodatkowych osobie trzeciej.

 15. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości narzucenia tematu zajęć.

 16. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy o nauczanie przez Słuchacza w trakcie semestru, Słuchacz zobowiązany jest pokryć koszty wykorzystanych lub zarezerwowanych zajęć dodatkowych w kwocie 70 zł za każde zajęcia (50min).
uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs